Projekt crpne stanice - JUL. 16, 2020

Projekt crpne stanice - JUL. 16, 2020

Ventil od nodularnog liva sa bronzanim sjedalom DN1500 s prolaznim ventilom

Funkcija premosnog ventila zapornog ventila instaliranog na velikoj vodenoj pumpi je ispuhavanje i dodavanje vode:

1. Kada velika pumpa za vodu počne raditi, ako u pumpi za vodu ima zraka, to će uzrokovati da pumpa proizvodi vrlo štetne kavitacijske učinke na tijelo i radno kolo pumpe, a možda je čak i nemoguće doći do vode;

2. Da bi se spriječili gore navedeni problemi, instaliran je premosni ventil. Premosni ventil se uglavnom koristi za punjenje vodene pumpe vodom prije nego pumpa počne raditi, a istovremeno uklanja zrak iz pumpe. Kada se voda napuni do dijela višeg od pumpe, pumpa može započeti pumpanje, a pumpa također može normalno raditi.

ffqwdqwfw

Vrijeme objavljivanja: avgust-13-2020